Jak se zaregistrovat |Podmínky registrace | Výhody registrace | Členství ve spolku 

Jak se zaregistrovat

  1. Přečtěte si podmínky níže
  2. Vyplňte registrační formulář. Čtěte [Jak na to] níže, formulář obsahuje chyby!
  3. potvrďte přijatý email. Hotovo

Jak na to

Registrační formulář je použit as-is, takže obsahuje chyby. Pro úspěšnou registraci:

  • Do pole Jméno* vyplňte své celé jméno, tedy jméno i příjmení (je zde chybný překlad do češtiny)
  • Vyplňte všechna povinná pole včetně telefonu (je chybně označen jako volitelný)
  • Po odeslání potvrďte příjem emailu z vašeho mailboxu (kliknutím na odkaz)

Podmínky registrace nahoru

Jakmile dostane správce uživatelů oznámení o vaší registraci, vytvoří vám osobní stránku a aktivuje přístupový účet. Vaši registraci schválí obvykle o víkendu, našim sponzorům schvalujeme registraci obratem. O aktivaci vás budeme informovat opět emailem, v nouzi SMS. Vaše údaje slouží výhradně pro potřeby registrace, telefonní číslo je nouzový kontakt. Vyhrazujeme si možnost vám cca jednou za rok zaslat emailem zprávu o naší činnosti. Pokud registraci nedokončíte nebo váš kontakt bude neplatný, anebo se déle než rok nepřihlásíte, pak vaše údaje po předchozím upozornění smažeme.

Registrací na serveru egonov.cz se dobrovolně zavazujete dodržovat ve vztahu k doméně egonov.cz a spolku Egonov zákony ČR a dále podmínky a pravidla obsažená v těchto dokumentech:

    Deklarace dobrých mravů
    Pravidla publikování
    Stanovy spolku Egonov

Na registraci a přístup k funkcím pro registrované uživatele není právní nárok. Provozovatel serveru může pro nerespektování uvedených podmínek nebo z jiného subjektivně důležitého důvodu přístup uživatele kdykoli pozastavit nebo ukončit. Před tímto krokem je povinen uživatele vyrozumět tak, že mu zašle upozornění na emailovou adresu, kterou uživatel sdělil při registraci nebo po ní.

Podmínky registrace je provozovatel serveru oprávněn jednostranně změnit nebo doplnit. Nové podmínky se stávají platnými následující měsíc po jejich publikování na serveru egonov.cz nebo po vystavení odkazu na ně z těchto stránek.

Výhody registrace  nahoru

Mezi hlavní výhody registrace patří:

  • přístup ke znalostní bázi eGovernmentu
  • snadné tvoření poznámek a vlastních rozcestníků (redakční systém),
  • společenství lidí, které baví Egovernment (spolek)
  • výhodné poskytování nebo využívání pokročilých technologií a služeb (synergie).

Znalostní báze

Znalostní bázi eGovernmentu tvoří stovky článků, kde jsou důsledně oddělena podávaná fakta, jejich zdroje a komentáře. Články jsou členěny do kategorií, vzájemně propojeny pomocí odkazů a štítků. Není divu, že strukturovaná fakta od nás se opakovaně stala zdrojem diplomových prací, přednášek a novinových článků.

Od roku 2017 se snažíme odlišovat novinky od referenčních (dlouhodobě aktuálních) článků. Referenční články opakovaně aktualizujeme.

Redakční systém

Server egonov.cz využívá redakční systém (CMS), takže autor nemusí vědět nic o tom, jak se webové stránky vytváří. Psaní probíhá podobně jako v editoru Word nebo Wordpad. Každý registrovaný uživatel má právo na svoji osobní stránku, kde si může vytvořit svůj vlastní rozcestník nebo systém poznámek.

Pokud chce registrovaný uživatel napsat článek pro ostatní, použije stejný systém. Pouze publikování nového článku musí schválit šéfredaktor serveru

Spolek

Egonov.cz je místo pro sdílení znalostí a kontaktů, které je jinak možno získat jen obtížně a velkým úsilím. Usilovat o něco společně a koordinovaně je jak známo mnohem efektivnější, než když se o totéž každý pokusí na vlastní pěst.

Synergie

Registrovaní uživatelé mohou spojit síly při získávání znalostí a užívání síťových služeb. Sdílení znalostí v oblasti společného zájmu nám umožňuje dosahovat cílů snáze a rychleji.

Členství ve spolku nahoru

Registrace na serveru ještě neznamená plné členství ve spolku Egonov. Registrovaný člen se stává členem Egonov až poté, kdy byl jeho členský příspěvek připsán na účet spolku a o jeho přijetí rozhodla členská schůze.