Úvod Články Centrální evidence exekucí (CEE)
Centrální evidence exekucí (CEE)
   Pátek, 04 Leden 2013 23:18

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Do evidence exekutoři zapisují

  • pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce,
  • usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další informace.

Údaje o exekuci mají být z databáze vymazány do 15 dnů poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno. (6)

Informaci z centrální evidence exekucí (lustrace) je možné získat 

  • na www.ceecr.cz, které provozuje Exekutorská komora (náhled do registru)
  • na pobočce České pošty s Czech POINTem (ověřený výpis, podmínky viz 10)
  • na pobočkách Exekutorské komory (ověřený výpis)

Nahlížení do systému CEE je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb. zpoplatněno za každé poskytnutí el. údaje částkou 60,- Kč včetně DPH (1. – 1000. poskytnutý údaj, 1). Pro získání výpisu stačí kromě poplatku znát pouze jméno a datum narození nebo rodné číslo. Žadatel nemusí chtít jen svůj výpis, může si objednat i výpis jiné osoby. (9) V CEE je možno též trvale sledovat změny u vybraného dlužníka. (1)

Kdy potřebujete CEE

Když chcete vymáhat pohledávku (řemeslníci, služby)
Pokud věřitel zahájí svým návrhem exekuční řízení, v němž bude zjištěno, že jde již o několikátou exekuci a dlužník je nemajetný, je pravděpodobné, že soudy budou takovým věřitelům ukládat povinnost hradit náklady takového exekučního řízení s odůvodněním, že svou procesní neopatrností, v podobě nedostatečného získání informací o majetkové situaci dlužníka, zavinili vedení nadbytečného řízení. (2)

Když něco kupujete
Některé právní úkony lidí v exekuci jsou neplatné, viz příklad (11). Když se někdo do evidence nepodívá třeba před koupí družstevního bytu nebo automobilu od člověka v exekuci, riskuje neplatnost převodu a zabavení neplatně zakoupené věci ve prospěch věřitelů.

Když někomu půjčujete peníze
Tak může být registr užitečný například bankám, které před poskytnutím půjčky prověřují platební schopnost klienta. Ale také občanům, kteří se rozhodují zda půjčit peníze známému. (3)

Když pronajímáte nemovitost
V pronajímaném bytě může být po právu proveden soupis movitých věcí. Na jejich majiteli pak je, aby s exekutorem začal situaci řešit a doložil mu, že sepsané věci jsou výhradně v jeho vlastnictví.

Aplikace a databáze

Centrální evidence exekucí nyní obsahuje přes dva miliony uzavřených případů. Přestože registr disponuje citlivými údaji občanů, spravuje ho soukromá firma Neutrics. Údaje o tom, kolik provoz registru stojí a kolik za poplatky ročně inkasuje, Exekutorská komora odmítla sdělit. (3)

Omezení

CEE evidují pouze pravomocně nařízené exekuce. Příslušné údaje zapisuje do CEE exekutor pověřený provedením exekuce, a to do 3 dnů poté, co se o právní moci usnesení soudu o nařízení exekuce dozví. V praxi ale často nastává situace, kdy je vydáno usnesení soudu o nařízení exekuce, proti kterému se dlužník odvolá. V takovém případě nenabude usnesení o nařízení exekuce právní moci, a není tak ani zapsáno do CEE.

CEE rovněž neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány ani zdravotními pojišťovnami. (4)

Podobné systémy

Portál dražeb (7), rovněž provozovaný Exekutorskou komorou ČR, je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí. Část CEE je tak k dispozici zdarma. Tento portál však nabízí jen malou část informací CEE, a to nemovitosti a movité věci právě nabízené v dražbě.

Dražbám se věnuje i portál Č.pošty Centrální adresa, o kterém se zmiňujeme v článku Inf. systémy o veřejných zakázkách *. Je zde i oficiální Seznam dražebníků (1300 záznamů).

Dražby českých soudů sleduje a server drazby.org provozuje Krajský soud v Hradci Králové.

Soukromá, tzv. Centrální evidence exekucí (8) rovněž shromažďuje údaje o provedených a neukončených exekucích. Je napojena na tzv. Centrální registr dlužníků (http://www.centralniregistrdluzniku.cz/) a jeho reklamní stránky (http://exekuce-exekutor.cz/). 

Doplňující informace jsou pro členy sdružení Egonov k dispozici v článku Centrální evidence exekucí**.

Zdroje
(1) Ceník SYSTÉMU CEE, https://www.ceecr.cz/cenik
(2) http://www.sakbrno.cz/centralni-evidence-exekuci.html?id=33&lid=179
(3) Čeká vás exekuce? Registr vám to prozradí jen za poplatek. 27. ledna 2012, http://www.lidovky.cz/ceka-vas-exekuce-registr-vam-to-prozradi-jen-za-poplatek-p2a-/zpravy-domov.aspx?c=A120126_210158_ln_domov_rka
(4) Údaje z Centrální evidence exekucí je třeba brát s rezervou. 2.11.2011, http://www.patria.cz/pravo/1940097/udaje-z-centralni-evidence-exekuci-je-treba-brat-s-rezervou.html
(5) ust. § 125 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) a vyhláška Ministerstva spravedlnosti o centrální evidenci exekucí č. 329/2008 Sb.
(6) http://www.tomasuzel.cz/html/17_8_3.html
(7) http://www.portaldrazeb.cz/vyhledavani
(8) evidenceexekuci.cz
(9) http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1834640-pro-vypis-z-evidence-exekuci-si-mohou-lide-dojit-i-na-postu
(10) https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci
(11) http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/vypis-z-centralni-evidence-exekuci-bude-mozne-ziskat-na-pobockach-ceske-posty-lide-ziskaji-informace-o-konkretnich-exekucich-snadneji
 

Aktualizováno Středa, 13 Červenec 2016 21:09
 

Komentáře 

 
+12 # kaufi 2013-06-12 00:23 Proč je to tak drahý? To chce exekutorská komora, aby se lidi nezajímali o dlužníky a měli víc práce?
Proč je zpoplatněná i negativní informace? Pokud budu mít pochybnosti o nějakém subjektu vyjde sledování dost draze a to především když se bude jednat o soukromou osobu… jak jí vlastně jednoznačně dohledám, abych věděl že mám správnou osobu a že je bez záznamu.

Je velice pravděpodobné, že pokud budu vyhledávat dle jména, tak vyčerpám i 10 vyhledávání a není zaručeno, že v registru záznam opravdu není (stačí drobná chyba v zadání).

To je opravdu super podpora finanční gramotnosti občanů ČR…

Zase mají dlužníci navrch!

A věřitelé pos..te se…
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+7 # kaufi 2013-06-14 00:06 Aha, tak pan Pospíšil, který podepsal vyhlášku o cenách za vyhledávání v registru CEE, jezdí s provozovatelem CEE na dovolenou a hraje golf…

Tak už tomu rozumím…
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Egon 2013-10-31 22:59 Některé příspěvky zde musely být odstraněny. Nepodporujeme komerční reklamu. Děkujeme za pochopení. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-2 # Šach 2014-01-30 16:30 exekuce Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Zemanová Iva 2014-03-30 10:25 Prosím bližší informace /kolik komu/ o exekuci 180 Ex 12807/12-17 PUNE Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Daniela 2015-10-28 14:41 Taky jsem musela nahlédnout a zkontrolovat evidenci exekucí. Sice je tato služba zpoplatněná, ale na druhou stranu jsem ráda, že je vůbec možná. Dříve nic takového nebylo a když už něco prodávám chci vědět zda ten dotyčný je schopný vůbec splácet. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+3 # Alena Nováková 2016-07-09 16:01 Dá se nahlédnout zdarma ? Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 

Přidat komentář

Respektujte prosím náš čas (předem děkujeme):
- odpovídejte věcně a k tématu
- pokud protistranu neznáte, zvolte vykání
- neurážíme se a každý má právo na svůj názor
- musíte-li opravdu vložit příspěvek mimo téma, uveďte jej značkou OT (off-topic)
- nevhodné komentáře budou bez varování smazány.


Bezpečnostní kód
Obnovit