Úvod Články IS evidence obyvatel, ISEO
IS evidence obyvatel, ISEO
   Středa, 08 Duben 2009 17:59

...

Informační systém pro evidenci obyvatel (dále ISEO) je veden na základě zákonů č. 133/2000 Sb. a 365/2000 Sb. V ISEO se o všech údajích rovněž zpracovávají jejich změny/historie.

Kdo může žádat o výpis uvádí MV. (9) Poskytnutí údajů z ISEO podléhá zpoplatnění ve výši 50 Kč za jednu stranu.

Ministerstvo vnitra odpovídá za přesnost, úplnost a aktuálnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel. V případě důvodných pochybností může obyvatel požádato prověření správnosti jeho údajů a provedení opravy. Kontakt viz (8).

Historie
2008 stávající dvouúrovňový systém byl přebudován na pouze centrální. V roce 2009 byl tento systém znovu upraven na Centrální systém správních evidencí a pak znovu podle zákonů o základních registrech** . Bylo nutné oddělit evidenci obyvatel a registr obyvatel jako základní registr a referenční evidenci. (1)
2009 ISEO spolu s novým informačním systémem o cizincích se stávají informačními zdroji pro základní Registr obyvatel**. Nadále se v ISEO vedou pouze údaje o těch cizincích, kteří mají rodinnou nebo jinou vazbu na nějakého občana.
7.2009 Systém byl doplněn o doručovací adresu. K rozšíření datového modelu došlo pouze na centrální úrovni.
7.2014 K evidenci obyvatel má přístup mnohem více osob, než dříve (7)

Poslední změny
Základní údaje jsou vedeny pouze ve formě referenční vazby na jiný základní registr. Zavádí se agendový identifikátor fyzické osoby. Nejvýraznější změnou je podstatné rozšíření okruhu zapisovatelů.
Do agendového informačního systému nyní kromě ORP a krajských úřadů přímo zapisují i matriky, soudy prvního stupně a ohlašovny na obcích I. a II. typu, a to prostřednictvím terminálů CzechPOINT. Pro každý obecní úřad je tedy nutností získání účtu CzechPOINT@office. Dočasnou druhou možností pro malou obec je uzavření veřejnoprávní smlouvy s jiným obecním úřadem, který připojení na CzechPOINT zřízen má tak, aby tento obecní úřad zajistil zápis do informačního systému podle § 5 zákona o evidenci obyvatel.
Schéma připojení k Evidenci obyvatel z 15.6.2010 je na připojeném obrázku(5), na dalším obrázku je jednoduchý scénář(6) pro zápis údajů.

Realizace novely zákona o evidenci obyvatel p12.jpg

Další podrobnosti
Nový systém pro evidenci obyvatel má Czech-POINT a městské IS připojeny přes univerzální rozhraní (XML, web services, monitorování aktivit uživatelů). Rozhraní má název UniQue, copyright KOMIX s.r.o.(3) Chybovost záznamů EO se pohybuje mezi 12 až 15 procenty.(3)

 

  • Provoz od:
  • Dodavatel:
  • Náklady:    1 mld, roční náklady 30 mio Kč.
  • Správce: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroje:
(1) IS o ISVS, Informační systém o informačních systémech veřejné správy
(2) školicí materiály na yi.org
(3) T.Zajíček, stenoprotokol schůze PS PČR, 10.2.2010
(4) Zákon 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
(5) Návrh řešení připojení matrik, ohlašoven (obcí I a II), obcí III, soudů, krajských úřadů k Evidenci obyvatel, online http://www.egoncentrum.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=125&format=raw&Itemid=29
(6) J. Šmardová, o. rozvoje projektů a služeb eGovernment, MV ČR, Realizace novely zákona o evidenci obyvatel s účinností od 1. 7. 2010, online http://www.egoncentrum.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=133&format=raw&Itemid=29
(7) http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-system-evidence-obyvatel.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
(8) http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-system-evidence-obyvatel.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
(9) http://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx

Aktualizováno Úterý, 26 Červenec 2016 22:05
 

Komentáře 

 
+4 # Michal Havlík 2012-05-09 15:56 Dobrý den,

rád bych zjistil, kdo je trvale hlášen v mém domě. Kam se mohu obrátit?

S pozdravem Michal Havlík
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+2 # Egon 2012-05-10 23:53 Informace má Evidence obyvatel na městském úřadě. Když jsou dobré vztahy.. Ale pokud vím, nemají povinnost vám je poskytnout, trochu paradox. Trochu dost. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Karel Vondrák 2012-08-05 12:16 Toto jsem byl nucen řešit před nějakým časem (únor 2010). Došel jsem tedy na městský úřad oddělení Evidence obyvatel. A nechal sem si vydat potvrzení výpisu osob mající hlášený trvalý pobyt. Paní si nechala předložit občanský průkaz a potom pro jistotu se koukla do sbírky zákonů zda to může vydat. A tam zcela jasně stálo, že toto potvrzení se vydává na žádost vlastníka objektu. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
0 # PetrR 2012-08-07 13:33 133/200 Sb., §10 (8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-3 # renata runštuková 2012-05-11 10:08 Dobrý den,
ztratila jsem rozvodový list a chci se zeptat zda jde zjistit číslo jednaci z evidence obyvatel.
děkuji za odpověď.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Katka 2012-08-09 12:20 Záleží na tom, jak dlouho jste rozvedená. Před zavedením Cz pointu chodil rozsudek od soudů na EO, která ji zadávala do Isea a následně do své příruční evidence. Pak záleží na konkrétním úředníkovi, jestli si napíše i č.j. nebo jen poznámku o rozvodu. Poslední dva roky toto již zadávají soudy přímo a evidence zjistí změnu stavu jen při aktualizaci vyjetím tzv. Změnových sestav, ale tam se uvádí jen změna stavu a datum, takže bez č.j. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Jiri Fuksa 2012-08-21 12:00 Dobry den;
postradame oddaci list loni zesnuleho otce.
Lze ze systemu zjistit, kde se konala svatba,
prip. ziskat opis oddaciho listu, zname-li den v roce a rok s presnosti na dva roky?
Na matrikach, ktere pripadaly nejvice v uvahu nebyl v relevantnim obdobi veden zadny zaznam o
konani svatby.
Dekuji za odpoved
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Egon 2012-08-28 00:04 Spuštěním základních registrů od 1. července 2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb. by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech.

Jinak popis Vaší živ situace najdete na PVS, portal.gov.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
0 # Marcela Kubíčková 2012-10-30 20:31 Dobrý den, zajímalo by mne, zda bezpečnostní ředitelka soudu má přístup k evidenci obyvatelstva?

"BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITELKA

Bezpečnostní ředitel

vede agendu utajovaných informací
vede agendu krizového řízení a vytváří plán krizové připravenosti
zajišťuje bezpečnost osob a majetku
odpovídá za provoz přístupového systému a nastavuje přístupová práva
plánuje s předstihem investiční akce týkající se její působnosti a o plánu informuje vedoucí oddělení správy majetku; tyto investiční akce realizuje a podklady pro administrativní zpracování dané investiční akce předává vedoucí oddělení správy majetku
při zajišťování služeb a zboží souvisejícím s její agendou dbá na dodržování právních a resortních předpisů týkajících se veřejných zakázek
vede evidenční pomůcky
plní další úkoly podle pokynů předsedy soudu
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # jip 2012-12-14 17:58 Rád bych zjistil bydliště alespoˇněkterých mých spolužáků. Ukončil jsem školní docházku v roce 1956 a ztratil jsem veškeré kontakty. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Egon 2013-01-28 22:17 Vážený pane, je mi líto že Vám nemohu pomoci. Snad by věděli v té škole, pokud ještě stojí, nebo na spoluzaci.cz/.
Přeji Vám mnoho štěstí.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
0 # Roman 2013-01-25 18:06 Dobrý den,
jsem majitelem lesního pozemku a potřebuji kontaktovat souseda.Na internetu jsem si zjistil podle čísla parcely jméno-příjmení-adresu,ale dopis se vrátil s odůvodněním,odstěhov al se,jakým způsobem a kde zjistím adresu,když si jí vlastník nezměnil na katastru nemovitostí,
děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Egon 2013-01-28 22:14 RÚIAN, jeden ze základních registrů veřejné správy, by měl již mít synchronizované adresy s registrem obyvatel. Pokud je Vaše informace starší, než několik měsíců, prověřil bych nahlizenidokn.cuzk.cz/. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+2 # Tomáš 2013-05-20 22:04 Dobrý den. Objednal jsem si e-mailem u nejmenovaného Městského úřadu knihu. Nikde jsem neuváděl akademický titul, ale kniha přišla se složenkou, v níž byl uveden. Jak se to mohli dozvědět - že by neoprávněně nahlíželi do EO? Co s tím mohu dělat? Děkuji. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+2 # Egon 2013-05-23 21:48 Tomáši, nejsem právník, posílám tedy názor laika: Úřad Vám poslal knihu a tím okamžikem mu vznikla na Vás pohledávka. Je tedy logické mít evidenci o této pohledávce včetně správné (ověřené) adresy povinné osoby, tedy Vás. Mně to připadá jako dostatečný důvod. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-2 # HonzaK 2015-08-03 18:10 Je to jednoduché, když jste třeba platil odpady, tak jste tam možná uvedl i titul a jste tak uložen v účetním systému obce. Nemuseli se pak nutně koukat do evidence obyvatel. Pokud to bylo u úřadu na druhé straně republiky, pak by bylo něco v nepořádku. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-3 # Hana Křešťáková 2013-06-30 10:36 Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat,zda je těžké pro soukromou osobu nebo exekutora si zjistit trvalé bydliště nějakého občana.Náš syn už na naší adrese skoro 7 let nebydlí,ani fyzicky,bydlí a pracuje v Praze,ale trvalé bydliště má hlášené na obecním úřadě v Havířově a od toho máme i písemné vyrozumění o zrušení jeho trvalého pobytu.Syn má nějaké dluhy a ozval se nám exekutor,že se chystá v našem bytě udělat v brzké době soupis majetku,že poslední jeho trvalé bydliště má,že je hlášen u nás.Zaslali jsme mu mailem kopii jeho zrušeného trvalého pobytu i dopis z Exekutorské komory,že na vstup do našeho bytu nemá v žádném případě právo,ale bude to stačit??Právo na to nemá,ale jak se bránit??Co když k nám opravdu přijdou,když nebudeme doma,,Prosím poraďte!! Děkuji vám předem Hana Křešťáková z Havířova Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
0 # Egon 2013-07-09 22:09 Dobrý den. Neumím si představit, že by exekutor násilně vstoupil do vašeho bytu po takto důrazném varování (předpokládám doporučené dopisy) a proti vůli komory. Ale nejsem právník. Pokud máte pochyby, je jistě řada možností, včetně automatického hlídání vašeho bytu a upozornění policie při násilném vniknutí. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+2 # Tomáš 2013-07-10 23:37 Dobrý den,
exekutor by měl znát stav trv. pobytu - viz § 33a odst. 1 písm. a), b)
Exekučního řádu (zákona č. 120/2001
Sb. Podle něho Min. vnitra nebo Policie ČR poskytuje pro potřeby exekuce exekutorům tyto údaje: jméno, příjmení (i rodné), datum narození, pohlaví (jeho změna), místo narození, rodné číslo, státní občanství, adresu trvalého pobytu vč. předchozích, počátek trv. pobytu, popř. datum zrušení údaje o místu trv. pobytu nebo datum ukončení trv. pobytu v ČR, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, rodinný stav, rodné číslo manžela, datum a místo úmrtí (ev. dle rozhodnutí soudu), jméno, příjmení a rodné číslo otce, matky, příp. jiného zákonného zástupce.

K oprávněním exekutora doporučuji pročíst si předpisy upravují průběh exekuce, zejména zmíněného Exekučního řádu, dále příslušné pasáže Občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.)
a vyhlášky o postupech při výkonu exekuční činnosti (č. 418/2001 Sb.),
např. na stránkách Exekutorské komory:

ekcr.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Lucie Kovářová 2014-04-15 22:18 Dobrý den, tak to máte pravdu, že by exekutor měl znát vše o lidech, kterým zablokuje účet a nařídí srážky ze mzdy - jako mně, ale z vlastní zkušenosti vím, že tomu tak není. Někteří se ani neobtěžují si tyto informace zjistit jako třeba JUDr. Karel Urban z Brna. Jsem již 5 let rozvedená a 10 let nebydlím na adrese, kam nám údajně doručovali korespondenci, ve které vymáhali dluh mého bývalého manžela. Přesto mi exekuci nařídil a způsobil tím pošpinění mého jména v zaměstnání, blokaci MÉHO účtu, čímž mi zavinil velké potíže. Navíc jeho asistentka, paní Veselá, dokonce zapomněla danou blokaci po uznání neoprávněné exekuce zrušit. Při mém upozornění (po 14 dnech)na tuto její chybu se chovala velmi arogantně, pokládala mi telefon, po kolegyních vzkazovala, že už se se mnou nemá o čem bavit a stále sváděla svoji chybu na banku. Celou záležitost řešilo i právní oddělení banky. Po několika telefonátech s ní se mi teprve podařilo ji "přemluvit", aby vyrozumění o zrušení blokace účtu bance poslala. Takže jak vidíte, exekutorům je úplně jedno koho ošubou a na koho nakydají špínu…jen aby se moc nenadřeli hledáním správných kontaktů a informací.Hlavně že si ještě dokážou napočítat nelidské náklady na svoji lemplovitost. Zdravím Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Marie Šedá 2013-08-29 11:06 Dobrý den,lze z jednoho místa oznámit změnu akademického titulu? A pokud ano,na kterém z úřadů? Děkuji. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-2 # Egon 2013-09-18 23:25 Marie, právě jste to oznámila. Tím chci říct, že plynárnám, Č.poště, celníkům i výpravčímu na Hl.nádraží může být náš akademický titul ukradený. Ani na vizitky v angličtině se nepíše. Dokonce i na obč.průkaz je zapsán pouze na žádost občana, viz portal.gov.cz/.../4279.html.
Věřím, že Vám to dalo hodně práce a přeji Vám, ať Vám ten titul aspoň někdy k něčemu je.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Jiří Pazdera 2013-12-23 17:50 Dobrý den,prosím Vás jak bych se mohl dozvědět trvalé bydliště mé nezletilé dcery?Bývalá manželka se s ní odstěhovala neznámo kam a na telefon mi nereaguje. Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # Egon 2014-01-09 00:41 Možná máte soudní rozhodnutí, že se o ni smíte jednou za čas starat. Pak musíte znát adresu bývalé manželky. Nebo máte společný majetek, pak pomůže registr nemovitostí. Nebo vám to někdo řekne (Dodržujte zákony, ne všechny možnosti jsou legální). Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+1 # jiří Michalec 2014-03-04 19:34 Dobrý den! Mám propadlou OP a trvalé bydliště Praha-chtěl jsem si OP udělat v Brně ale mám prý v systému chybu o místě narození. Ale nebylo možné aby mě to opravili na místě ,protože to ůřednici nepusilo do mé složky. Tak se ptám-kam se mám obrátit přesně aby mě to opravili? Matrika-městský ůřad-? Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
+2 # Rudolf Woldrich 2014-06-03 12:05 Dobrý den, od jakého roku existuje evidence obyvatel, je možné se dopídit adres osob z let 1930 - 70 ? Jde o pozůstalostní řízení a o osoby jež se odstěhovali bez udání adresy, případně kde došlo ke změně příjmení.
Děkuji, s přátelským pozdravem
Rudolf Woldrich
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Jana Chybna 2014-06-21 09:44 dobra=y den,hledam Ivanu Peškovou narozenou v Usti nad Labem asi rok 1959-1960 dekuji Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 
 
-1 # Hanu Bobu 2014-08-13 15:47 Dobrý den,chci se zeptat jakým způsobem je možné zjistit, od kterého data měla moje praprateta bydliště v obci, kde také následně zemřela. Čili na poslední známé adrese, což je dům, jehož jsem nyní majitelkou. Jsem také její nejbližší příbuzná, i když ne v přímé linii, ale nikdo bližší neexistuje. Na úřadě mi nechtějí nic sdělit, což považuju za absurdní. Děkuji Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
 

Nelze vkládat komentáře.